För att använda/upplåta bilder där personer känns igen så krävs ett samtycke, antingen muntligen men helst skriftligen. I stället för att stå och skriva på plats så gör jag proceduren lite enklare genom att be den/de som avbildas att kryssa i uppgifter genom att följa länken till den bild som de avbildas och skickar ett brev, antingen med e-post eller vanlig post, med ett godkännande. Ett muntligt samtycke räcker långt men i vissa fall så krävs ett skriftligt för att bilden ska användas. Därför erbjuder jag 10% av grundpriset på första försäljningen av bilden till den som medverkar till ett skriftligt samtycke. Exempel på priser finner du på Myra, varav fotografen får 50%, d v s ersättningen varierar upp till några hundra kronor beroende på hur bilden används.


© Mikael Syväjärvi
GA5480 - gå här för samtycke.© Growing art